Skip to content

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện đang đào tạo 36 chuyên ngành bậc đại học có chất lượng đào tạo được xã hội đánh giá cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng thực tế của xã hội:

Nhóm Kỹ thuật & Công nghệ

Khoa học Hàng hải
Kỹ thuật điện tử truyền thông
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
Kỹ thuật tàu thủy
Kỹ thuật cơ khí
Kỹ thuật công trình biển
Kỹ thuật công trình xây dựng
Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
Công nghệ thông tin
Kỹ thuật môi trường

Nhóm ngành Kinh tế & Luật

Kinh tế vận tải 
Kinh doanh quốc tế
Quản trị kinh doanh

Nhóm Ngoại ngữ

Ngôn ngữ Anh

Nội dung chương trình đào tạo của bậc đại học được cập nhật liên tục, bám sát yêu cầu thực tế, chú trọng khả năng tư duy phản biện, sáng tạo, kỹ năng ngoại ngữ, tin học, đồng thời kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel: 031.3735.138/031.3729690/031.3851657

Fax: (84.31) 3625 175 / 3735 282

Email: tuyensinh@vimaru.edu.vn

Website: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn

Phát triển bởi: TTQTM