Kinh tế vận tải thủy

1. Tên chuyên ngành: Kinh tế vận tải thủy

2. Giới thiệu chuyên ngành:

Đào tạo cử nhân ngành Kinh tế vận tải thuỷ có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

3. Tại sao chọn chuyên ngành này?

Môn học và giáo trình giảng dạy:

 • Thông tin chi tiết về môn học luôn được cung cấp đầy đủ cho sinh viên khi bắt đầu môn học.
 • Chú trọng kỹ năng thực hành, mỗi môn học có bài tập lớn, đồ án môn học để sinh viên ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn.
 • Phát huy khả năng tự học và học theo nhóm.
 • Nâng cao khả năng tiếng Anh chuyên ngành.

Đội ngũ giảng viên:

 • Đội ngũ giảng viên cơ hữu tốt nghiệp từ các trường có uy tín trong nước và quốc tế; có kinh nghiệm giảng dạy và thực tế.
 • Phương pháp dạy học hướng đến sinh viên (sinh viên làm trung tâm).

Khả năng thăng tiến trong công việc:

 • Sinh viên có khả năng nhận được việc làm trong quá trình học.
 • Sinh viên có thể đi làm ngay sau khi tốt nghiệp.
 • Khả năng gia tăng thu nhập và lương.
 • Cơ hội tham dự và nhận học bổng từ các chương trình học tập, giao lưu quốc tế.
 •  

4. Cơ hội việc làm

Có thể đảm nhiệm các chức danh quản lý các cấp tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải thuỷ nội địa.

 

5. Tôi có phù hợp?

Để học ngành Kinh tế vận tải thuỷ người học cần có sự đam mê về hoạt động kinh tế, năng động, có khả năng thích nghi, sự chủ động và khả năng làm việc tập thể.

Để đăng ký chương trình này, thí sinh sẽ chọn đăng ký xét tuyển với tổ hợp các môn thi phù hợp theo phương thức xét tuyển hàng năm (Tham khảo phần phương thức xét tuyển).

 

6. Học phí & hỗ trợ tài chính

Học phí của sinh viên ngành Kinh tế vận tải thuỷ theo thang học phí chung của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Nhà trường sẽ hỗ trợ sinh viên trong việc làm thủ tục vay vốn ngân hàng trong quá trình học tại Trường.

 

7. Mục tiêu đào tạo

- Về kiến thức: Nắm vững kiến thức về các yếu tố thị trường vận tải thuỷ nội địa, đặc điểm sản xuất kinh doanh cũng như các chỉ tiêu khai thác và hiệu quả kinh doanh trong vận tải thuỷ nội địa; vấn đề chung của cảng, hoạt động của cảng, quản lý cảng; chứng từ trong vận tải thuỷ nội địa; Kiến thức cơ bản liên quan đến chế độ pháp lý trong kinh doanh vận tải thuỷ nội địa.

- Về kỹ năng: Có khả năng dự thảo hợp đồng vận chuyển, tổ chức vận chuyển và quản lý công tác đội tàu vận tải thuỷ nội địa; Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật để tổ chức vận chuyển đường thuỷ nội địa và lựa chọn phương tiện; Tổ chức cơ giới hóa công tác xếp dỡ hàng ở cảng cũng như tính toán, lựa chọn phương án có lợi, lập kế hoạch công tác xếp dỡ ở cảng; Tổ chức lao động trong doanh nghiệp, lập kế hoạch lao động và tiền lương; Hạch toán kinh tế trong vận tải thủy.

 

8. Nội dung chương trình

Chương trình đào tạo gồm các khối kiến thức:

 • Kiến thức chuyên ngành chính:

Quản lý & khai thác cảng; Hàng hóa; Pháp luật vận tải thủy nội địa; Tổ chức lao động tiền lương; Quản lý & Khai thác đội tàu thuỷ nội địa; Giao nhận trong vận tải; Bảo hiểm trong vận tải thủy nội địa; Kinh doanh vận tải thủy nội địa; Kinh doanh cảng thủy nội địa ...

 • Kiến thức cơ sở:

Quản trị tài chính; Phân tích hoạt động kinh tế trong VTTNĐ; Quản trị dự án; Địa lý vận tải thuỷ nội địa; Logistics và vận tải đa phương thức; Thiết kế và quản lý đường thủy; Kinh tế Cảng; Kinh tế vận tải thuỷ nội địa; Công trình cảng; Kinh tế lượng ...

 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh chuẩn quốc tế TOEIC 450
 • Tin học: Tin học văn phòng quốc tế MOS (Microsoft Office Specialist)

9. Bằng cấp

Bằng Cử nhân chuyên ngành Kinh tế vận tải thuỷ (thuộc hệ thống văn bằng quốc gia)

10. Thông tin tham khảo

Xét tuyển theo Kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

 

Tin liên quan