Liên thông chính quy

Nhà trường tuyển sinh liên thông từ cao đẳng chính quy, cao đẳng nghề lên đại học chính quy với 07 chuyên ngành đào tạo:

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện đang đào tạo 32 chuyên ngành bậc đại học có chất lượng đào tạo được xã hội đánh giá cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng thực tế của xã hội:

Nhóm ngành Hàng hải

Khoa học Hàng hải
  • Điều khiển tàu biển
  • Khai thác máy tàu biển 

Nhóm ngành Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Kinh tế vận tải
  • Kinh tế vận tải biển
Quản trị kinh doanh
  • Tài chính kế toán

Nhóm Kỹ thuật & Công nghệ

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
  • Điện tự động công nghiệp
Kỹ thuật tàu thủy
  • Đóng tàu & công trình ngoài khơi
Công nghệ thông tin
  • Công nghệ thông tin

Tin liên quan