Skip to content

Liên hệ

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: 031. 3735 138 / 031. 3851 657 Fax: 031.3625175

Email: tuyensinh@vimaru.edu.vn

Website: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn

Facebook: facebook.com/daihochangvietnam

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel: 031.3735.138/031.3729690/031.3851657

Fax: (84.31) 3625 175 / 3735 282

Email: tuyensinh@vimaru.edu.vn

Website: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn

Phát triển bởi: TTQTM