Liên hệ

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: 0225. 3735 138 / 0225. 3851 657 Fax: 0225.3625175

Email: tuyensinh@vimaru.edu.vn

Website: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn

Facebook: facebook.com/daihochangvietnam

Tin liên quan