Tuyển sinh 2017

TUYỂN SINH

 

Thông báo tuyển sinh

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017 gồm hai hình thức tuyển sinh như sau:

  • Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017;
  • Xét tuyển dựa trên kết quả 03 năm THPT với 20% chỉ tiêu dành cho các chuyên ngành D101, D102, D107, D108, D109, D113. 

Lịch xét tuyển: Đợt 1: từ ngày 27/7 đến 17h ngày 30/7. Công bố kết quả: ngày 1/8

  • Chỉ tiêu 3200 hệ Đại học, 645 hệ Cao Đẳng
  • Thời gian Đại học: từ 3.5 đến 4 năm; Cao đẳng: từ 2 đến 2.5 năm
  • Chương trình 37 Đại học, 02 Tiến tiến, 04 Chất lượng Cao
  • Học bổng Dành hơn 1000 suất học bổng cho sinh viên

Tư vấn Tuyển sinh

Tin tức Tuyển sinh

Sứ mệnh

Xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thành Trường Đại học trọng điểm quốc gia nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho chiến lược phát triển kinh tế biển của Đảng và Nhà nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.