Tuyển sinh 2017

TUYỂN SINH - MÃ TRƯỜNG: HHA

 

Thông báo tuyển sinh

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, thông báo tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 (37 chương trình Đại học, 02 Tiến tiến, 04 Chất lượng Cao)  gồm hai hình thức tuyển sinh như sau:

    Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 1/7 đến 26/7/2017

Lịch xét tuyển: Đợt 1: từ ngày 27/7 đến 17h ngày 30/7. Công bố kết quả: ngày 1/8

  • Chỉ tiêu Đại học: 3200; Cao đẳng: 645
  • Thời gian   Đại học: 3,5-4 năm; Cao đẳng: 2-2,5 năm
  • Học bổng Dành hơn 1000 suất học bổng cho sinh viên

Tư vấn Tuyển sinh

Tin tức Tuyển sinh

Sứ mệnh

Là trường đại học đa ngành nghề có uy tín trong khu vực và thế giới; đào tạo nguồn nhân lực cho ngành kinh tế biển và xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.