Skip to content

ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG NĂM 2015 (CHÍNH THỨC)

LỊCH NHẬP HỌC & HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015

DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

THEO KẾT QUẢ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015

Ngành/chuyên ngành

Mã nhóm, Mã ngành/

chuyên ngành

Tổ hợp 03 môn

để xét tuyển

Chỉ tiêu

 xét tuyển

Điểm trúng tuyển

2012-2013-2014

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

+ Điều khiển tàu biển

D101

 

 

 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Hóa, Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Hóa, Sinh

140

13.0-13.0-14.0

+ Khai thác máy tàu biển

D102

100

13.0-13.0-13.5

+ Điện tử viễn thông

D104

90

13.0-13.5-15.0

+ Điện tự động tàu thủy

D103

90

13.0-13.5-13.5

+ Điện tự động công nghiệp

D105

135

13.0-13.5-15.5

+ Tự động hóa hệ thống điện

D121

90

- - 15.5

+ Máy tàu thủy

D106

90

13.0-13.5-13.5

+ Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi

D107

45

13.0-13.5-13.5

+ Đóng tàu và công trình ngoài khơi

D108

45

13.0-13.5-13.5

+ Máy nâng chuyển

D109

45

13.0-13.5-13.5

+ Kỹ thuật cơ khí

D116

90

-13.5-14.5

+ Cơ điện tử

D117

45

-13.5-13.5

+ Kỹ thuật Ô tô

D122

45

- - 13.5

+ Kỹ thuật nhiệt lạnh

D123

45

- - 13.5

+ Xây dựng công trình thủy

D110

90

13.0-13.5-13.5

+ Kỹ thuật an toàn hàng hải

D111

45

13.0-13.5-13.5

+ Kỹ thuật cầu đường

D113

90

13.0-13.5-13.5

+ Công nghệ thông tin

D114

90

13.0-16.0-14.5

+ Kỹ thuật phần mềm

D118

90

-13.5-15.5

+ Truyền thông và mạng máy tính

D119

90

-15.0-13.5

+ Kỹ thuật môi trường

D115

90

13.0-16.0-14.5

+ Kỹ thuật hóa dầu

D126

45

-  -

+ Xây dựng dân dụng và công nghiệp

D112

90

13.0-14.5-13.5

+ Kiến trúc dân dụng và công nghiệp

D127

Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật

Toán, Hóa,Vẽ mỹ thuật

Toán, Văn,Vẽ mỹ thuật

Toán, Anh, Vẽ mỹ thuật

(Vẽ mỹ thuật hệ số 2)

45

- -

+ Kinh tế vận tải biển

D401

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Hóa, Sinh

135

16.0-19.5-19.5

+ Logistics

D407

135

-16.0-18.0

+ Kinh tế vận tải thủy D410 45 -  -

+ Kinh tế ngoại thương

D402

135

18.0-16.5-20.0

+ Quản trị kinh doanh

D403

90

16.0-16.5-17.5

+ Tài chính kế toán

D404

135

16.0-16.5-17.5

+ Luật hàng hải

D120

90

- -

+ Tiếng Anh thương mại

D124

Toán, Văn, Anh

Toán, Lý, Anh

Toán, Địa, Anh

Văn, Sử, Anh

(Tiếng Anh hệ số 2)

60

- -18.0

+ Ngôn ngữ Anh

D125

60

- -

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

+ Kinh tế vận tải biển

H401

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Hóa, Sinh

90

- -

+ Kinh tế ngoại thương

H402

90

- -

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

 

+ Kinh tế Hàng hải và Toàn cầu hoá

A408

100

- -

+ Kinh doanh quốc tế & Logistics

A409

100

- -

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

+ Điều khiển tàu biển

C101

 

 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Hóa, Sinh

70

-10.0-10.0

+ Vận hành khai thác máy tàu

C102

33

-10.0-10.0

+ Điện tự động công nghiệp

C105

45

-10.0-10.0

+ Tự động hóa hệ thống điện

C121

45

- -10.0

+ Xây dựng dân dụng và công nghiệp

C112

45

-10.0-10.0

+ Kinh tế vận tải biển

C401

95

-11.0-10.0

+ Quản trị kinh doanh

C403

45

-10.0-10.0

+ Tài chính kế toán

C404

90

-10.0-10.0

 

DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP RÈN LUYỆN 03 NĂM THPT CỦA THÍ SINH

Ngành/chuyên ngành

Mã ngành/

chuyên ngành

Tổ hợp 03 môn

để xét tuyển

Chỉ tiêu

 xét tuyển

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

+ Điều khiển tàu biển

D101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Hóa, Sinh

40

+ Khai thác máy tàu biển

D102

35

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

+ Điều khiển tàu biển

C101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Hóa, Sinh

20

+ Vận hành khai thác máy tàu

C102

12

+ Hệ đào tạo Cao đẳng-Trung cấp nghề

+ Lớp Sỹ quan Hàng hải hệ đào tạo 2.5 năm

ĐIỂM MỚI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015

Nhà trường tuyển sinh thêm 4 ngành mới

  • Kỹ thuật hóa dầu

  • Kiến trúc dân dụng và công nghiệp

  • Kinh tế vận tải thủy

  • Ngôn ngữ anh

Nhà trường xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển theo kết quả học tập, rèn luyện 03 năm THPT:

- Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi THPT quốc gia: áp dụng đối với tất cả các chuyên ngành ĐH, CĐ và liên thông CĐ-ĐH. Điểm trúng tuyển theo từng chuyên ngành đào tạo.

+ Chương trình đào tạo chất lượng cao: tăng cường điều kiện giảng dạy, học tập; giảng viên giỏi; chương trình tiên tiến với 20% giảng dạy bằng Tiếng Anh; chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ quốc tế đạt trên mức thông thường. Học phí bằng 2 lần hệ đại trà.

+ Chương trình tiên tiến (liên kết với Học viện Hàng hải  California – Hoa Kỳ): giảng dạy bằng Tiếng  Anh, xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia và kiểm tra Tiếng Anh đầu vào.

- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện 03 năm THPT: áp dụng với 02 chuyên ngành Điều khiển tàu biển (ĐH, CĐ), Khai thác máy tàu biển (ĐH, CĐ) với 20% chỉ tiêu của mỗi chuyên ngành.

- Lịch thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật: đăng ký trực tiếp hoặc gửi đơn về Trường từ 01/05 -10/07/2015. Tổ chức thi tại Trường ngày 18 &19/7/2015. Mẫu đơn đăng ký xem tại Website tuyensinh.vimaru.edu.vn Nhà trường có xét tuyển bổ sung các thí sinh đã dự thi môn năng khiếu Vẽ mỹ thuật tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội tổ chức năm 2015.

- Các ngành đi biển: Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển không tuyển Nữ

 

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2015

Năm 2015, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thực hiện xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy theo 02 hình thức sau:

- Hình thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015. Hình thức này áp dụng đối với tất cả các ngành/chuyên ngành đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy và các chương trình đào tạo đặc biệt như: lớp đại học chất lượng cao, chương trình tiên tiến...

- Hình thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện 03 năm học trung học phổ thông (THPT) của thí sinh tốt nghiệp năm 2015. Hình thức này áp dụng cho 02 ngành đi biển (Điều khiển tàu biển, Khai thác Máy tàu  biển) hệ ĐH, CĐ với 20% chỉ tiêu cho mỗi ngành.

I. HÌNH THỨC XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015

1.1. Tiêu chí xét tuyển:

a. Tiêu chí đăng ký xét tuyển:

Thí  sinh có các điều kiện sau được đăng ký xét tuyển:

1- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2- Tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 ở cụm thi do trường đại học chủ trì.

3- Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

b. Đối tượng áp dụng hình thức này:

Áp dụng đối với tất cả các ngành/chuyên ngành đào tạo bậc đại học và cao đẳng chính quy, liên thông CĐ-ĐH chính quy.

Phương thức xét tuyển này cũng áp dụng đối với một số chương trình đào tạo đặc biệt  như: chương trình đào tạo đại học chất lượng cao, chương trình tiên tiến... (Mục 1.4)

Danh mục các ngành/chuyên ngành và chỉ tiêu tuyển cụ thể xem Danh mục ngành và chỉ tiêu xét tuyển.

1.2. Lịch tiếp nhận hồ sơ xét tuyển:  Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển theo 02 đợt:

            - Xét tuyển Nguyện vọng 1:                                   từ 1/8 đến hết 20/8/2015.

            - Xét tuyển Nguyện vọng bổ sung Đợt 1:                        từ 25/8 đến hết 15/9/2015.

            - Các đợt xét tuyển bổ sung khác (nếu có) sẽ được thông báo cụ thể.

1.3. Phương thức đăng ký và xét tuyển:

a. Hồ sơ và lệ phí xét tuyển: Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

            + Phiếu đăng ký xét tuyển (Mẫu 1), ghi rõ mã chuyên ngành đăng ký xét tuyển.

            + Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG năm 2015 hoặc bản sao bằng tốt nghiệp.

            + 01 phong bì có dán tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

            + Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ

b. Phương thức nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển:

Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát qua bưu điện về:

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Số 484, Đường Lạch Tray, Thành phố Hải Phòng. (Điện thoại: 031.3735.138/3729690/3851657)

c. Phương thức xét tuyển:

            Điểm xét tuyển theo từng chuyên ngành, dựa trên tổng điểm 03 môn thi phù hợp với tổ hợp môn xét tuyển và đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng chuyên ngành.

1.4. Xét tuyển một số CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT:

a. Chương trình đào tạo đại học chất lượng cao:

+ Chuyên ngành xét tuyển02 chuyên ngành sau:

  •  Kinh tế vận tải biển         (Mã ngành/chuyên ngành: D840104/H401)
  •  Kinh tế ngoại thương      (Mã ngành/chuyên ngành: D340120/H402)

+ Đặc điểm: 40-45 học viên/lớp; đầu tư điều kiện giảng dạy học tập tốt; chương trình đào tạo tiên tiến; đội ngũ giảng viên giỏi; giảng dạy chuyên môn bằng Tiếng Anh (20% chương trình); chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ quốc tế đạt trên mức thông thường.

                        + Học phí: bằng 02 lần hệ đại học thông thường.

            + Phương thức xét tuyển:  đăng ký xét tuyển theo mã chuyên ngành.

            + Nơi nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển: theo hướng dẫn tại Mục 1.3

b. Chương trình tiên tiến (liên kết với Học viện Hàng hải  California – Hoa Kỳ):

+ Chuyên ngành xét tuyển02 chuyên ngành sau:

  •  Kinh tế hàng hải & Toàn cầu hóa  (Mã ngành/chuyên ngành: D840104/A408)
  •  Kinh doanh quốc tế & Logistics                (Mã ngành/chuyên ngành: D340120/A409)

+ Đặc điểm: áp dụng giáo trình hiện đại của Học viện Hàng hải California - Hoa Kỳ;  giảng dạy bằng tiếng Anh; cơ sở vật chất được hiện đại theo tiêu chuẩn Mỹ; sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện được chuyển tiếp học tại Học viện Hàng hải California và các trường đại học tại Hoa Kỳ.

                        + Học phí: Năm thứ Nhất: 2.000.000đ/tháng, điều chỉnh không quá 15%

            + Phương thức xét tuyển:  đăng ký xét tuyển theo mã chuyên ngành. Xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015 và kiểm tra Tiếng Anh đầu vào.

            + Nơi nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển: theo hướng dẫn tại Mục 1.3  hoặc liên hệ đơn vị quản lý chương trình: Viện Đào tạo quốc tế - Nhà A5, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam; Điện thoại: 031.3261.999; Website: http://ise.vimaru.edu.vn.

II. HÌNH THỨC XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP RÈN LUYỆN 03 NĂM THPT

2.1. Tiêu chí xét tuyển:

a. Tiêu chí xét tuyển: Thí sinh có đủ 03 tiêu chí sau thì được nộp hồ sơ xét tuyển:

1- Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).

2- Hạnh kiểm được xếp loại Tốt 03 năm THPT.

3- Điểm trung bình học tập đảm bảo điều kiện xét tuyển.

+ Trong đó:  Điểm trung bình học tập = (Tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển 03 năm lớp 10, 11, 12; mỗi năm gồm học kỳ 1 và học kỳ 2)/18

+ Điều kiện xét tuyển bậc Đại học: Điểm trung bình học tập  ≥ 6.0  (thang điểm 10).

+ Điều kiện xét tuyển bậc Cao đẳng: Điểm trung bình học tập  ≥ 5.5 (thang điểm 10).

b. Đối tượng áp dụng hình thức này:

Áp dụng đối với 02 ngành đi biển (Điều khiển tàu biển, Khai thác Máy tàu  biển) với 20% chỉ tiêu của từng ngành.

Danh mục các ngành/chuyên ngành và chỉ tiêu tuyển cụ thể xem Phụ lục 2.

2.2. Lịch tiếp nhận hồ sơ xét tuyển

Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển:           từ 1/8 đến hết 20/8/2015.

            + Các đợt xét tuyển bổ sung khác (nếu có) sẽ thông báo cụ thể.

2.3. Phương thức đăng ký và xét tuyển:

a. Hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển:

+ Bản sao học bạ phổ thông trung học.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả 03 năm THPT  (Mẫu 2).

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên).

+ 2 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

+ Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

b. Phương thức nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển:

Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát qua bưu điện về:

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Số 484, Đường Lạch Tray, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: Line1: 031.3735.138 - Line2: 031.3729690 - Line 3: 031.3851657

c. Phương thức xét tuyển:

            Dựa trên Điểm trung bình học tập (Mục 2.1) có cộng điểm ưu tiên theo quy chế của Bộ GD&ĐT, xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Thông tin chi tiết xem tại Website:  www.vimaru.edu.vn  hoặc  tuyensinh.vimaru.edu.vn

Tag keyword: quy chế tuyển sinh đại học 2015, thông tin tuyển sinh 2015, thông tin tuyển sinh 2015 mới nhất, thông tin tuyển sinh đại học 2015, thông tin tuyển sinh đại học năm 2015, thông tin tuyển sinh năm 2015, tư vấn tuyển sinh tuyển sinh đại học 2015, xét tuyển đại học

Trang thông tin tuyển sinh chính thức của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam