Skip to content

Chương trình chất lượng cao

Với mục tiêu Nâng cao chất lượng đào tạo, tạo môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đang đào tạo 04 chuyên ngành chất lượng cao cụ thể như sau:
Chương trình được giảng dạy và học tập bằng cả bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh. Các học phần được học tập và giảng dạy bằng Tiếng Anh chiếm 20% số TC toàn khóa học. 
Chương trình áp dụng phương pháp đào tạo tiên tiến và trang thiết bị giảng dạy hiện đại.Sinh viên được học tập tại các giảng đường hiện đại bậc nhất của nhà Trường.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel: 031.3735.138/031.3729690/031.3851657

Fax: (84.31) 3625 175 / 3735 282

Email: tuyensinh@vimaru.edu.vn

Website: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn

Phát triển bởi: TTQTM