Tiếng Anh thương mại

 1. Giới thiệu chuyên ngành Tiếng Anh thương mại
 2. Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, giao lưu thương mại giữa các quốc gia là một điều tất nhiên. Tiếng Anh có vị trí quan trọng trong giao lưu thương mại đó. Thực tế là hiện nay nhiều người giỏi tiếng Anh lại không được đào tạo chuyên ngành kinh tế hay kỹ thuật. Ngược lại, nhiều người giỏi các chuyên ngành khoa học kinh tế kỹ thuật lại không thông thạo ngoại ngữ. Chương trình đào tạo tiếng Anh thương mại mong muốn đáp ứng được nhu cầu vừa giỏi chuyên môn kinh tế thuuwong mại vừa tinh thông ngoại ngữ. Giỏi tiếng Anh là một thuận lợi lớn nhưng giỏi tiếng Anh thương mại còn là một thuận lợi nữa.
 1. Tại sao chọn chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

Chương trình đào tạo đã được Bộ giáo dục và Đào tạo đánh giá cao. Là chương trình mới được thiết kế nên nó hội tụ đầy đủ những yếu tố tích cực của các chương trình đào tạo ngôn ngữ Anh đi trước và cập nhật thêm nhiều môn học tiên tiến. Có nhiều môn học tự chọn cho sinh viên lựa chọn học theo mục tiêu riêng

2.1. Về kiến thức

Sau khi tốt nghiệp, cử  nhân Tiếng Anh Thương mại có trình độ chuyên môn và khả năng sử dụng Tiếng Anh ở cấp độ đại học. Cụ thể là có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ năng ngôn ngữ Anh (Nghe hiểu, Nói, Đọc hiểu, Viết) tương đương với trình độ C1 (trình độ 5 CAE) của Đại học Cambridge (Anh) hoặc 90 điểm TOEFL IBT của ETS (Mỹ) hoặc 7.0 IELTS; có khả năng phiên dịch và biên dịch tiếng Anh thông thạo trong các lĩnh vực thương mại.

 1. Về ngoại ngữ 2

Cử  nhân Tiếng Anh Thương mại sau khi tốt nghiệp đạt trình tương đương Cấp độ B1 theo Khung Tham chiếu Châu Âu (HSK cấp độ 3 đối với tiếng Trung), theo Thông tư số: 05 /2012/TT- BGDĐT ngày 15  tháng 2  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1. Về tin học văn phòng

Cử  nhân Tiếng Anh Thương mại sau khi tốt nghiệp đạt các chứng chỉ Tin học Văn phòng quốc tế MOS (Microsoft Office Specialist) của Cetiport – Hoa Kỳ theo các nội dung: Microsoft Word, Microsoft Excel (điểm thi ≥ 700), biết sử dụng tốt phần mềm Microsoft Power Point và biết khai thác thành thạo mạng internet.

Về kỹ năng:

Cử nhân Tiếng Anh Thương mại được đào tạo các kỹ năng cần thiết để làm việc và phát triển trong môi trường hiện đại, hội nhập như  sau:

 • Các kỹ năng tiếng Anh sử dụng trong giao tiếp xã hội và giao tiếp trong kinh doanh: giao tiếp qua điện thoại, thuyết trình, tham gia hội nghị, đàm phán, thương thuyết, thư tín thương mại…
 • Các kỹ năng biên-phiên dịch Anh-Việt, Việt-Anh
 • Các kỹ năng tin học văn phòng, tin học ứng dụng.
 • Các kỹ năng mềm: giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, lập kế hoạch
 • Kỹ năng tự học và nghiên cứu khoa học.
 1. Cơ hội việc làm

Các vị trí công tác mà một sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Anh thương mại có thể đảm nhận tốt nhất bao gồm: Phiên - Biên dịch, quan hệ quốc tế và đối ngoại tại các doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông, các tổ chức kinh tế, xã hội của Việt Nam và quốc tế. Nhờ được trang bị một khối lượng kiến thức cơ bản về kinh doanh, thương mại, sinh viên cũng có thể làm việc tại các vị trí khác trong các phòng chức năng của các tổ chức, các công ty nước ngoài hay liên doanh với nước ngoài, các tổ chức, cơ quan có sử dụng tiếng Anh trong giao dịch, kinh doanh như: hải quan, xuất nhập khẩu, bán hàng, dịch vụ khách hàng, marketing.

Nếu được bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ sư phạm, cử nhân Tiếng Anh thương mại cũng có thể đảm nhận công tác giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh chuyên ngành tại trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

 1. Tôi có phù hợp?

Đối tượng tuyển sinh theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo và của Trường

 1. Học phí & hỗ trợ tài chính

Học phí theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo

 1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

 1. Nội dung chương trình

Khối lượng kiến thức toàn khóa tuân theo khung chương trình giáo dục đại học của trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Giáo dục đại cương chiếm 25%; giáo dục chuyên nghiệp 75% (trong đó cơ sở ngành chiếm 55%, chuyên ngành 45%). Về hình thức tốt nghiệp, sinh viên được tự chọn làm đồ án tốt nghiệp, thi tốt nghiệp, hoặc chọn các học  phần thay thế. Cụ thể:

Tổng số130 TC (Không tính các học phần GDTC, QPAN)

a. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 32 TC.

          + Bắt buộc: 27 TC.                                                      

          + Tự chọn: 5/10 TC.

b. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 98 TC.

- Kiến thức cơ sở ngành: 54 TC.

          + Bắt buộc: 43 TC.                                                      

          + Tự chọn: 11 TC.

- Kiến thức chuyên ngành (trừ tốt nghiệp): 38 TC.

          + Bắt buộc: 32 TC.                                                      

          + Tự chọn: 6/12 TC.

- Kiến thức tốt nghiệp: 6 TC.

          + Đồ án/ Thi tốt nghiệp: 6 TC.

          + Hoặc các học phần thay thế ĐATN: 6 TC.


 

 1. Bằng cấp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng : Cử nhân tiesng Anh thương mại

 1. Thông tin tham khảo

Tin liên quan