CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

⚓Trong năm 2024, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam tổ chức tuyển sinh cho 49 chuyên ngành đào tạo bậc đại học trong đó: 39 chương trình hệ đại học đại trà, 04 chương trình Nâng cao, 04 chương trình tiên tiến và 02 chương trình lớp chọn.

⚓Toàn bộ các chương trình đào tạo được xây dựng theo theo phương pháp CDIO (Conceive - Design - Implement - Operate) và đáp ứng các yêu cầu kiểm định quốc tế.

⚓Các lớp chọn cho 02 chuyên ngành Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu biển: được giảng dạy bằng Tiếng Anh; . Học phí tương đương với hệ đại trà.

 

Tin liên quan