TUYỂN SINH 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

 

Nổi bật

LỊCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - NĂM 2024

 

1. Đăng ký XT kết hợp chứng chỉ NN QT + học bạ (PT5): t 02/5/2024 đến 30/6/2024

2. Đăng ký XT kết hợp chứng chỉ IELTS + điểm thi THPT (PT2): từ 01/7/2024 đến 26/7/2024

3. Đăng ký XT Học bạ và ĐGTD, ĐGNL (PT3, PT4) : từ 15/6/2024 đến 26/7/2024

4. Đăng ký XT theo điểm thi THPT (PT1): từ 18/7/2024 đến 30/7/2024

(theo thông báo của Bộ Giáo dục và đào tạo)

 

Link đăng ký theo mục 1, 2, 3: https://xettuyen.vimaru.edu.vn

Link đăng ký theo mục 4: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/

Link tra cứu kêt quả xét tuyển theo PT5: tại đây

Thông tin tuyển sinh

Tư vấn tuyển sinh

Sứ mệnh

Là trường đại học trọng điểm quốc gia, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tiên tiến phục vụ chiến lược phát triển kinh tế biển và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, hội nhập quốc tế.