Chương trình chất lượng cao


     Với mục tiêu Nâng cao chất lượng đào tạo, tạo môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đang đào tạo 04 chuyên ngành nâng cao và giao cho Viện Đào tạo Chất lượng cao quản lý, cụ thể như sau:

 

TT

CHUYÊN NGÀNH

MÃ CHUYÊN

NGÀNH

CHỈ TIÊU

TỔ HỢP MÔN 

XÉT TUYỂN

1

Kinh tế vận tải biển

H401

90

A00 Toán, Lý, Hóa

A01 Toán, Lý, Anh

D01 Toán, Văn, Anh

C01 Toán, Văn, Lý

2

Kinh tế ngoại thương

H402

80

3

Điện tự động công nghiệp

H105

60

4

Công nghệ thông tin

H114

60

 

1. Mục tiêu đào tạo

Là đào tạo những sinh viên tốt nghiệp có chất lượng cao thông qua việc ưu tiên đầu tư điều kiện giảng dạy và học tập tốt, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giảng viên giỏi và áp dụng phương pháp dạy - học hiện đại theo định hướng tiêu chuẩn của các đại học tiên tiến trong khu vực.

Sinh viên tốt nghiệp đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Có sức khỏe tốt, có kiến thức về giáo dục quốc phòng - an ninh, đạt chuẩn mực đạo đức, trung thành với Tổ quốc, phục vụ đất nước và xã hội;

b) Có kiến thức cơ bản và chuyên môn vững vàng, có kỹ năng thực hành tốt và khả năng thích ứng cao trong môi trường làm việc;

c) Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, khả năng tác nghiệp độc lập và sáng tạo, khả năng giao tiếp và làm việc theo nhóm, hội nhập được trong môi trường quốc tế;

d) Có khả năng sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp với các đồng nghiệp nước ngoài về chuyên môn và những vấn đề xã hội thông thường. Đạt chuẩn về ngoại ngữ theo quy định hiện hành của Nhà trường;

e) Đạt chuẩn về tin học theo quy định và có năng lực tiếp cận nhanh, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại phục vụ công tác chuyên môn.

2. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo đại học nâng cao được thực hiện theo học chế tín chỉ. Chương trình được xây dựng phát triển từ chương trình đại học đại trà cùng chuyên ngành, có tham khảo các chương trình đào tạo nước ngoài và chương trình tiên tiến trong nước, với yêu cầu về trình độ cao hơn và nội dung rộng hơn, sâu hơn theo hướng nâng cao, đề cao tư duy sáng tạo, khả năng tự học, tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức thực tế, khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ và các kỹ năng mềm cần thiết;

Chương trình đào tạo đảm bảo ít nhất 20% số tín chỉ các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành được dạy bằng Tiếng Anh hoặc song ngữ Anh - Việt;

3. Điều kiện học tập và nghiên cứu

- Được học tập trong điều kiện tốt hơn so với chương trình đại trà do Nhà trường đầu tư riêng cho chương trình nâng cao.

- Được ưu tiên tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học và các chương trình trao đổi sinh viên trong nước và quốc tế trong khuôn khổ hoạt động của Nhà trường.

- Ưu tiên trong lựa chọn đề tài nghiên cứu, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

5. Mô tả Chương trình đào tạo và website liên quan

- Chi tiết mô tả chương trình đào tạo xem trong file đính kèm

- Thí sinh có thể tham khảo thông tin trên Website: http://vimaru.edu.vn

trang tuyển sinh http://tuyensinh.vimaru.edu.vn hoặc Viện đào tạo chất lượng cao: http://see.vimaru.edu.vn/

Tin liên quan