Phương án và chỉ tiêu Tuyển sinh ĐH/CĐ năm 2016.

Năm 2016, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thực hiện kết hợp 02 hình thức xét tuyển:

- Hình thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức bắt đầu từ 2015.

- Hình thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện 03 năm học trung học phổ thông (THPT) của thí sinh.

I. XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

1.1.. Tiêu chí xét tuyển:

a. Tiêu chí đăng ký xét tuyển:

Thí  sinh có các điều kiện sau được đăng ký xét tuyển:

1- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2- Tham dự Kỳ thi THPT quốc gia ở cụm thi do trường đại học chủ trì.

3- Tổng điểm các môn thi trong tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đầu vào của Trường.

b. Đối tượng áp dụng hình thức này:

Hình thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia được áp dụng đối với tất cả các ngành/chuyên ngành đào tạo bậc đại học và cao đẳng chính quy.

Danh mục các ngành/chuyên ngành và tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh dành cho hình thức xét tuyển này cụ thể trong bảng sau đây:

Ngành/chuyên ngành

Mã nhóm, Mã ngành/ chuyên ngành

Tổ hợp 03 môn xét tuyển                 

Chỉ tiêu        

Tỷ lệ % tổng chỉ tiêu

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

NHÓM 01: KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ

D01

 

 

 

1. Khoa học Hàng hải

D840106

 

 

 

      + Điều khiển tàu biển

D101

 

 

 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Văn, Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Văn, Hóa

180

80%

      + Khai thác máy tàu biển

D102

135

80%

2. Kỹ thuật điện tử truyền thông

D520207

 

 

      + Điện tử viễn thông

D104

90

100%

3. Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

D520216

 

 

      + Điện tự động tàu thủy

D103

90

100%

      + Điện tự động công nghiệp

D105

90

100%

      + Tự động hóa hệ thống điện

D121

90

100%

4. Kỹ thuật tàu thủy

D520122

 

 

+ Máy tàu thủy

D106

90

100%

+ Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi

D107

45

100%

+ Đóng tàu và công trình ngoài khơi

D108

45

100%

5. Kỹ thuật cơ khí

D520103

 

 

+ Máy nâng chuyển

D109

45

100%

+ Kỹ thuật cơ khí

D116

90

100%

+ Cơ điện tử

D117

45

100%

+ Kỹ thuật Ô tô

D122

45

100%

+ Kỹ thuật nhiệt lạnh

D123

45

100%

+ Tự động thủy khí

D128

45

100%

6. Kỹ thuật công trình biển

D580203

 

 

+ Xây dựng công trình thủy

D110

90

100%

+ Kỹ thuật an toàn hàng hải

D111

45

100%

7. Kỹ thuật XD công trình giao thông

D580205

 

 

+ Kỹ thuật cầu đường

D113

90

100%

8. Công nghệ thông tin

D480201

 

 

+ Công nghệ thông tin

D114

90

100%

+ Kỹ thuật phần mềm

D118

45

100%

+ Truyền thông và mạng máy tính

D119

45

100%

9. Kỹ thuật môi trường

D520320

 

 

+ Kỹ thuật môi trường

D115

90

100%

+ Kỹ thuật hóa dầu

D126

45

100%

10. Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

 

 

+ Xây dựng dân dụng và công nghiệp

D112

90

100%

+ Kiến trúc dân dụng và công nghiệp

D127

Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật

Toán, Hóa,Vẽ mỹ thuật

Toán, Văn,Vẽ mỹ thuật

Toán, Anh, Vẽ mỹ thuật

(Vẽ mỹ thuật hệ số 2)

45

100%

NHÓM 02: KINH TẾ & LUẬT

D02

 

 

 

1. Kinh tế vận tải

D840104

 

 

 

+ Kinh tế vận tải biển

D401

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Văn, Hóa

135

100%

+ Kinh tế vận tải thủy

D410

45

100%

+ Logistics

D407

135

100%

2. Kinh doanh quốc tế

D340120

 

 

+ Kinh tế ngoại thương

D402

135

100%

3. Quản trị kinh doanh

D340101

 

 

+ Quản trị kinh doanh

D403

90

100%

+ Tài chính kế toán

D404

135

100%

4. Khoa học hàng hải

D840106

 

 

+ Luật hàng hải

D120

90

100%

NHÓM 03: NGÔN NGỮ ANH

D03

 

 

  1. Ngôn ngữ Anh

D220201

 

 

 

+ Tiếng Anh thương mại

D124

Toán, Văn, Anh

Toán, Lý, Anh

Toán, Địa, Anh

Văn, Sử, Anh

(Tiếng Anh hệ số 2)

60

100%

+ Ngôn ngữ Anh

D125

60

100%

NHÓM 04:  CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

D04

 

 

 

1. Kinh tế vận tải

D840104

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Văn, Hóa

 

 

+ Kinh tế vận tải biển

H401

90

100%

2.Kinh doanh quốc tế

D340120

 

 

+ Kinh tế ngoại thương

H402

90

100%

3.Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

D520216

 

 

+ Điện tự động công nghiệp

H105

45

100%

4. Công nghệ thông tin

D480201

 

 

+ Công nghệ thông tin

H114

45

100%

NHÓM 05: CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

D05

 

 

1.Kinh tế vận tải

D840104

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Văn, Hóa

 

 

+ Kinh tế Hàng hải

A408

100

100%

2.Kinh doanh quốc tế

D340120

 

 

+ Kinh doanh quốc tế & Logistics

A409

100

100%

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

NHÓM 06:  KỸ THUẬT &CÔNG NGHỆ

C01

 

 

 

 

1.Khoa học hàng hải

C840107

 

 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Văn, Hóa

 

 

+ Điều khiển tàu biển

C101

45

80%

2.Vận hành khai thác máy tàu

C840108

 

 

+ Vận hành khai thác máy tàu

C102

45

80%

3.Công nghệ kỹ thuật điều khiển & TĐH

C510303

 

 

+ Điện tự động công nghiệp

C105

45

100%

+ Kỹ thuật điện tàu thủy

C103

45

100%

NHÓM 07: KINH TẾ & LUẬT

C02

 

 

 

1.Khai thác vận tải

C840101

 

 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Văn, Hóa

 

+ Kinh tế vận tải biển

C401

45

100%

2.Quản trị kinh doanh

C340101

 

 

+ Quản trị kinh doanh

C403

45

100%

+ Tài chính kế toán

C404

45

100%

1.2-  Lịch xét tuyển

* Đợt 1: 

- Nhận đăng ký xét tuyển đợt 1 từ ngày 1/8 đến hết ngày 12/8/2016

- Công bố điểm trúng tuyển chậm nhất ngày 15/8/2016

- Thí sinh trúng tuyển đợt I nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học trước  17h00 ngày 17/8/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện)

 * Bổ sung đợt 1:

- Nhận đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 từ ngày 21/8/2016 đến hết ngày 31/8/2016

- Công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 trước ngày 05/9/2016

- Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học trước  17h00 ngày 07/9/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện)

1.3. Phương thức xét tuyển:

Khối đại học được phân thành 05 Nhóm từ D01 đến D05. Khối cao đẳng phân thành 02 Nhóm C01 và C02 để thí sinh lựa chọn ngành/chuyên ngành và bậc học phù hợp. Việc xét tuyển sẽ được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT. Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tuyển sinh, Trường sẽ có thông báo cụ thể đăng tải trên Website của Trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 1.4. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

Chính sách ưu tiên thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành.

1.5. Lệ phí xét tuyển 

Được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN 03 NĂM THPT

2.1. Tiêu chí xét tuyển:

a. Tiêu chí xét tuyển:

Thí sinh có đủ 03 tiêu chí sau thì được nộp hồ sơ xét tuyển:

1- Tốt nghiệp trung học phổ thông.

2- Hạnh kiểm được xếp loại Tốt 03 năm THPT.

3- Điểm trung bình học tập đảm bảo điều kiện xét tuyển.

Trong đó:

+ Điểm trung bình học tập = (Tổng điểm 03 môn tổ hợp xét tuyển trong 03 năm lớp 10, 11, 12; mỗi năm gồm học kỳ 1 và học kỳ 2)/18

+ Điều kiện xét tuyển bậc Đại học: Điểm trung bình học tập  ≥ 6.0  (thang điểm 10)

+ Điều kiện xét tuyển bậc Cao đẳng: tốt nghiệp THPT.

b. Đối tượng áp dụng hình thức này:

Ngành/chuyên ngành

Mã ngành/

chuyên ngành

Tổ hợp 03 môn

để xét tuyển

Tỷ lệ %

tổng chỉ tiêu

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

1.Khoa học Hàng hải

D840106

 

 

      + Điều khiển tàu biển

D101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Hóa, Sinh

20%

      + Khai thác máy tàu biển

D102

20%

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

1.Khoa học hàng hải

C840107

 

 

+ Điều khiển tàu biển

C101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Hóa, Sinh

20%

2.Vận hành khai thác máy tàu

C840108

 

+ Vận hành khai thác máy tàu

C102

20%

3.Công nghệ kỹ thuật điều khiển & TĐH

C510303

 

+ Kỹ thuật điện tàu thủy

C103

20%

2.2. Lịch xét tuyển của Trường:

* Đợt 1: 

- Nhận đăng ký xét tuyển đợt 1 từ ngày 1/8 đến hết ngày 12/8/2016

- Công bố điểm trúng tuyển chậm nhất ngày 15/8/2016

- Thí sinh trúng tuyển đợt I nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học trước  17h00 ngày 17/8/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện)

 * Bổ sung đợt 1:

- Nhận đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 từ ngày 21/8 đến hết ngày 31/8/2016

- Công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 trước ngày 05/9/2016

- Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học trước  17h00 ngày 07/9/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện)

2.3. Lịch thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật (ngành Kiến trúc dân dụng & Công nghiệp)

- Đăng ký từ 01/05 đến 10/07; Tổ chức thi: 16& 17/07/2016  tại Trường.

Lưu ý: Nhà trường có xét tuyển bổ sung các thí sinh đã dự thi Vẽ mỹ thuật tại Trường ĐH Xây dựng Hà Nội và Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội trong năm 2016.

2.4. Phương thức đăng ký của thí sinh

a. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Bản sao học bạ phổ thông trung học.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên).

+ 2 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

b. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Số 484, Đường Lạch Tray, Thành phố Hải Phòng. Số điện thoại: 031.3735.138/3729690/3851657; Email: tuyensinh@vimaru.edu.vn

c. Phương thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo 1 trong 2 cách sau:

+ Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo

+ Gửi chuyển phát qua bưu điện về: Phòng Đào tạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Số 484, Đường Lạch Tray, Thành phố Hải Phòng.

d. Phương thức xét tuyển:

            Xét theo điểm trung bình học tập có cộng điểm ưu tiên theo quy chế của Bộ GD&ĐT, xếp từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

2.5. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

-   Điểm ưu tiên thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành của Bộ GD&ĐT có tính tới (phép tính chia) số môn trong tổ hợp môn xét tuyển.

-   Điểm ưu tiên chỉ cộng vào để xét tuyển những thí sinh đạt các tiêu chí xét tuyển đã nêu trong Mục 1.2.1.

2.6. Lệ phí xét tuyển 

Được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin liên hệ tuyển sinh năm 2015:

PHÒNG ĐÀO TẠO, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

            Số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

            Điện thoại: 031.3.735.138/3.729690/3.851.657

            Fax: 031.3.625.175

            Email: tuvantuyensinh@vimaru.edu.vn;

            Website: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn

            Facebook: www.facebook.com/daihochanghaivietnam           

Tin liên quan