Cao đẳng chính quy

Nhà trường có 12 chuyên ngành đào tạo bậc Cao đẳng với hệ thống ngành nghề đa dạng như:

 Nhóm ngành Hàng hải

Điều khiển tàu biển
Vận hành khai thác máy tàu

 Nhóm ngành Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Khai thác vận tải
Quản trị kinh doanh

 Nhóm Kỹ thuật & Công nghệ

Công nghệ Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

 

Tin liên quan