Skip to content

Cao đẳng chính quy

Nhà trường có 12 chuyên ngành đào tạo bậc Cao đẳng với hệ thống ngành nghề đa dạng như:

Nhóm ngành Hàng hải

Điều khiển tàu biển
Vận hành khai thác máy tàu

Nhóm ngành Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Khai thác vận tải
Quản trị kinh doanh

Nhóm Kỹ thuật & Công nghệ

Công nghệ Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel: 031.3735.138/031.3729690/031.3851657

Fax: (84.31) 3625 175 / 3735 282

Email: tuyensinh@vimaru.edu.vn

Website: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn

Phát triển bởi: TTQTM