Điện tự động công nghiệp

a. Về kiến thức:

Nắm vững được chuyên môn về điện công nghiệp, các chức năng làm việc của người Cử nhân cao đẳng điện trong các nhà máy, thực hiện các dự án công nghiệp tự động hoá.

Có trình độ ngoại ngữ trong nghiên cứu tài liệu và giao tiếp. Nắm vững các môn cơ sở chuyên môn về nhiều lĩnh vực trong ngành tự động hóa như: hệ thống cung cấp điện, hệ thống điều khiển, quy trình vận hành các dây chuyền công nghệ, chuyển giao công nghệ....

b. Về kỹ năng:

Có kỹ năng về vận hành, bảo dưỡng các thiết bị điện, các hệ thống tự động hoá công nghiệp. Có kỹ năng hỗ trợ thiết kế các hệ thống tự động hoá, hệ thống cung cấp điện xí nghiệp công

nghiệp và các hệ thống tự động hoá điều hành sản xuất.

Có kỹ năng về ngoại ngữ chuyên ngành, tin học và kỹ thuật máy tính.

Sau khi ra trường: có khả năng làm giáo viên trong các trường Cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, công tác trong lĩnh vực tự động hoá Công nghiệp, Nông nghiệp, Khai thác dầu khí, Công nghiệp tàu thuỷ, Khoáng sản, Xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật, Đăng kiểm thiết bị …

c. Về khả năng công tác:

Có thể công tác độc lập, công tác nhóm.

Tin liên quan