Kinh tế vận tải biển

1. Tên ngành đào tạo: Kinh tế vận tải biển

2. Giới thiệu ngành đào tạo

Đào tạo cử nhân Kinh tế vận tải biển có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Tại sao chọn học ngành này?

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế vận tải biển đã khẳng định chất lượng của mình thông qua các điểm nổi trội dưới đây:

Chương trình đào tạo được xây dựng từ các trường đại học hàng hải trong nước và khu vực và được cập nhật hàng năm theo tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

Môn học và giáo trình giảng dạy:

 • Thông tin chi tiết về môn học/ mô đun được cung cấp đầy đủ cho học sinh  - sinh viên khi bắt đầu môn học/ mô đun.
 • Môn học/môn học dựa theo bảng mô tả công việc của các nhân sự trong các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
 • Chú trọng kỹ năng thực hành, mỗi môn học/ mô đun có bài tập lớn để học sinh - sinh viên ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn của các công ty hàng hải, vận tải biển và doanh nghiệp.
 • Phát huy khả năng tự học và học theo nhóm.
 • Nâng cao khả năng tiếng Anh chuyên ngành.

Đội ngũ giảng viên:

 • Đội ngũ giảng viên cơ hữu tốt nghiệp từ các trường có uy tín trong nước và quốc tế; có kinh nghiệm giảng dạy và thực tế của doanh nghiệp.
 • Phương pháp dạy học hướng đến học sinh - sinh viên (HSSV làm trung tâm).

Mối quan hệ với doanh nghiệp:

 • Hỗ trợ học sinh - sinh viên tham gia 2 đợt thực tập chính tại doanh nghiệp (thực tập nhận thức và thực tập tốt nghiệp) và quá trình thực hiện đề án môn học.
 • Tạo điều kiện để học sinh - sinh viên tham gia các chương trình kế toán viên tập sự tại các doanh nghiệp.
 • Nâng cao khả năng tìm việc làm thích hợp của học sinh - sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Khả năng thăng tiến trong công việc:

 • Sinh viên có khả năng nhận được việc làm trong quá trình học.
 • Sinh viên có thể đi làm ngay sau khi tốt nghiệp.
 • Khả năng gia tăng thu nhập và lương.
 • Cơ hội tham dự và nhận học bổng từ các chương trình học tập, giao lưu quốc tế.

4. Cơ hội việc làm

Có khả năng ký kết hợp đồng vận chuyển, tổ chức vận chuyển và quản lý công tác đội tàu vận tải biển; Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật để tổ chức vận chuyển đường biển và lựa chọn loại tàu vận tải biển; Tổ chức cơ giới hóa công tác xếp dỡ hàng ở cảng cũng như tính toán, lựa chọn phương án có lợi, lập kế hoạch công tác xếp dỡ ở cảng; Tổ chức lao động trong doanh nghiệp, lập kế hoạch lao động và tiền lương.

Có thể đảm nhiệm các chức danh quản lý các cấp tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh tế biển.

5. Tôi có phù hợp ?

Để học ngành Kinh tế vận tải biển bên cạnh khả năng quản lý, sự đam mê kinh doanh và năng động, người học cần phải có kỹ năng đàm phán, khả năng thích nghi, sự chủ động và khả năng làm việc tập thể.

Để đăng ký chương trình này, thí sinh sẽ chọn đăng ký xét tuyển theo điểm thi ĐH, CĐ hoặc xét tuyển theo học bạ.

6. Học phí & hỗ trợ tài chính

Được xét vay vốn học tập theo quy định của Nhà nước, Xét cấp học bổng học tập của Nhà trường.

7. Mục tiêu đào tạo

 • Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có đạo đức nhân cách tốt, có tác phong công nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt.
 • Nắm vững kiến thức về các yếu tố thị trường vận tải biển, đặc điểm sản xuất kinh doanh cũng như các chỉ tiêu khai thác và hiệu quả kinh doanh trong vận tải biển; vấn đề chung của cảng biển, hoạt động của cảng, quản lý cảng; Thương vụ vận tải biển, chứng từ trong vận tải biển; Kiến thức cơ bản liên quan đến chế độ pháp lý các vùng biển, những nguyên tắc cơ bản về hoạt động hàng hải. Những quy định về tàu biển, thuyền bộ và hoạt động hàng hải liên quan. Cơ sở pháp lý về hợp đồng, khiếu nại, bảo hiểm liên quan đến hoạt động hàng hải; Bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hàng hóa, …
 • Học sinh - sinh viên có khả năng phân tích, nhận diện, dự báo và đưa ra được giải pháp về kế toán và các dự báo về lập phân tích các dự án.
 • Học sinh - sinh viên có kiến thức và kỹ năng xã hội phù hợp, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu.

8. Nội dung chương trình

Chương trình đào tạo gồm các khối kiến thức: 

 • Kiến thức chuyên ngành chính: 

Quản trị doanh nghiệp, Thống kê doanh nghiệp, Thuế, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán DN, Phân tích hoạt động kinh doanh, Kế toán quản trị, Kế toán hành chính sự nghiệp, Kiểm toán, Tin học kế toán, Quản trị học, Marketing, Kinh tế phát triển, Tâm lý học quản lý KD, Kinh tế quốc tế, Thanh toán tín dụng quốc tế, Thị Trường chứng khoán, lập và phân tích dự án, Quản lý ngân sách, Kế toán thương mại và dịch vụ, Kế toán thuế, Kế toán doanh nghiệp xây lắp, Thực hành kế toán trong DN sản xuất, Thực hành kế toán trong DN thương mại, Thực hành kế toán trong đơn vị HCSN,

Thực tập nghề, thực tập tốt nghiệp

 • Kiến thức cơ sở:

Kinh tế chính trị, Luật kinh tế, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Nguyên lý thống kê, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nguyên lý kế toán.

 • Ngoại ngữ:

Tiếng Anh cơ sở, Tiếng anh chuyên ngành

 • Tin học:

Tin học văn phòng, MS Word, MS Excel,…

 • Kiến thức và kỹ năng khác:

GD quốc phòng, GD thể chất, Pháp luật, Chính trị

9. Bằng cấp

Bằng Cao đẳng chính quy, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề hệ chính quy (thuộc hệ thống văn bằng quốc gia)

10. Thông tin tham khảo

Để biết thêm thông tin và được tư vấn trực tiếp liên hệ qua số điện thoại 0313.534.069 hoặc www.vimaru-vmc.edu.vn

Tin liên quan