Thông tin TUYỂN SINH 2018

  • [2020] Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

    Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 như sau: I. THÔNG TIN TUYỂN SINH 1.1 Đối tượng tuyển sinh Là những thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương. 1.2 Phạm vi tuyển sinh...