Tư vấn Tuyển sinh

  • [2020] Hướng dẫn chi tiết đổi nguyện vọng trực tuyến

    HƯỚNG DẪN CHI TIẾT ĐỔI NGUYỆN VỌNG TRỰC TUYẾN NĂM 2020 Bước 1: Đăng nhập - Truy cập vào website: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn - Thí sinh sẽ đăng nhập bằng: Số CMND - Mật khẩu: Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh...