[2022] CÁC GIẤY TỜ TÂN SINH VIÊN K63 ĐHHHVN CẦN CHUẨN BỊ

 

CÁC GIẤY TỜ TÂN SINH VIÊN K63 ĐHHHVN CẦN CHUẨN BỊ


I. Khi làm thủ tục nhập học

Tân sinh viên (SV) đi làm thủ tục nhập học theo thời gian ghi trên Phiếu nhập học. Khi đi tân sinh viên mang theo Phiếu nhập họccác giấy tờ sau:

1. Mang theo Phiếu nhập học (Tải trên Cổng sinh viên, in ra đối với SV thanh toán Trực tuyến) và Căn cước công dân.

2. Photo căn cước công dân 2 mặt vào 1 trang A4 (02 bản: 01 bản lưu trong hồ sơ, 01 bản nộp tại bàn làm thẻ SV-ATM).

3. Sinh viên Nam mang thêm: 1 trong 2 loại giấy tờ sau:

 - Giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS)

 - hoặc Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt + Giấy đăng ký NVQS

Các giấy tờ này SV mang Giấy báo trúng tuyển và Phiếu nhập học ra phường/xã/tt xin, mang đến Trường nộp tại bàn NVQS

 

II. Khi chuẩn bị Hồ sơ sinh viên

Hồ sơ sinh viên được Nhà trường yêu cầu NỘP SAU KHI VÀO HỌC. Hồ sơ gồm có các giấy tờ sắp xếp theo thứ tự như sau:

1. Lý lịch sinh viên

SV khai thông tin trên Cổng thông tin sinh viên (https://student.vimaru.edu.vn/), tải về, in ra, dán ảnh và xin xác nhận của địa phương.

Lưu ý: Trường hợp Tân sinh viên ở xa mà vì lý do nào đó chưa thực hiện được việc khai thông tin trên Cổng thông tin sinh viên và tải Lý lịch sinh viên trên cổng có thể tải bản Mẫu lý lịch TẠI ĐÂY , các em in ra điền các thông tin, dán ảnh và xin xác nhận của chính quyền địa phương.

2. Giấy khai sinh (công chứng hoặc bản sao)

3. Căn cước công dân/CMND (photo 2 mặt vào 1 trang A4 - 02 bản)

4. Học bạ THPT (công chứng)

5. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản chính) hoặc Bằng tốt nghiệp THPT (công chứng)

6. Hồ sơ đối tượng ưu tiên (đối với SV có khai thông tin đối tượng ưu tiên).

Theo nội dung của các văn bản: Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021; Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021, SV cần chuẩn bị Bản photocopy (công chứng) các giấy tờ tương ứng sau:

- SV thuộc đối tượng người có công với cách mạng hoặc con của người có công với cách mạng: Giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên là Bản photocopy Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: Cần có: 1- Giấy chứng nhận là người dân tộc thiểu số. 2- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa: Quyết định (bản sao) về việc trợ cấp xã hội của chủ tịch UBND cấp huyện đối với SV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

- SV bị tàn tật, khuyết tật: Giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện, thị xã hoặc của hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn đối với SV bị tàn tật, khuyết tật (bản sao).

SV hệ cử tuyển: Cần nộp Quyết định cử tuyển.

- SV người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn: 1- Giấy chứng nhận là người dân tộc thiểu số. 2- Giấy chứng nhận ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

- SV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên: Quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hoặc tai nạn lao động (bản sao công chứng).

SV xuất trình bản chính của các giấy tờ nói trên để Nhà trường đối chiếu khi làm thủ tục nhập học.

III. Các giấy tờ khác

1. Đối với SV là đoàn viên: cần chuẩn bị Sổ đoàn viên. Đoàn Thanh niên CSHCM của Trường sẽ yêu cầu nộp sau khi vào học.

2. Đối với SV là đảng viên: cần Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng đến Trường ĐH Hàng hải VN. Khi vào học sẽ nộp tại Văn phòng Đảng ủy Trường (tầng 3 nhà A1).

Ghi chú: SV chưa phải là đoàn viên, đảng viên không cần chuẩn bị giấy tờ này.

IV. Điện thoại liên hệ của các ký túc xá

SV có nhu cầu ở ký túc xá có thể liên hệ: Ký túc xá Quán Nam:  0904.519.707 hoặc 0931.522.929; Ký túc xá Khu C: 0823.285.212 hoặc 0913.285.212.

Mẫu 1. Lý lịch sinh viên

 

Mẫu 2. Giấy khai sinh (công chứng hoặc bản sao)

 

 

Mẫu 3. Căn cước CD/CMND (photo 2 mặt vào 1 trang A4-02 bản)

 

Mẫu 4. Học bạ THPT (công chứng)

 

 

Mẫu 5. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản chính) hoặc Bằng tốt nghiệp THPT (công chứng)

 

Mẫu 6. Vỏ Hồ sơ sinh viên theo Mẫu của Nhà trường

(Vỏ hồ sơ sinh viên có bán tại nơi tiếp sinh)

 

 

 

Tin liên quan