Trường Đại học Hàng hải Việt Nam công bố Đề án tuyển sinh năm 2024