Chương trình chọn

MÃ TRƯỜNG: HHA

Với định  hướng đào tạo nhưng sinh viên đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế của ngành Hàng hải , Nhà trường xây dựng chương trình lớp chọn cho 02 chuyên ngành Điều khiển tàu biển (S101) và Khai thác máy tàu biển (S102).

Các lớp chọn này có nhiều ưu điểm so với chương trình đại trà cụ thể như sau:

- Chương trình đào to theo tiêu chun quc tế AUN-QA;

 - Ging dy chương trình  bng Tiếng Anh;

 - Ging viên có năng lực chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và được đào to t nước ngoài;

 - Được ưu tiên v cơ s vt cht;

 - Hc phí tương đương vi h đi trà.

 

Phương thức đăng ký: thí sinh đăng ký vào 02 chuyên ngành Điều khiển tàu biển (S101) và Khai thác máy tàu biển (S102) tương tự như các chương trình đại học khác.

Thông tin chi tiết liên hệ: 

- Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.

Địa chỉ: số 484 Đường Lạch Tray, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

- Viện Đào tạo chất lượng cao qua website: http://see.vimaru.edu.vn/

                                                    

          http://facebook.com/daihochanghaivietnam          

              http://tuyensinh.vimaru.edu.vn          

             0225-3735138        

 

 

Tin liên quan