[2022] Hướng dẫn sử dụng Email sinh viên và Cổng đăng ký học phần trực tuyến cho Tân sinh viên K63

Trong Hướng dẫn này bao gồm:

(Nhấn vào để truy cập nhanh)

1. Hướng dẫn sử dụng Email sinh viên

2. Hướng dẫn sử dụng Cổng đăng ký học phần

   2.1 Đăng nhập hệ thống

   2.2 Đổi mật khẩu

   2.3 Đăng ký học phần

   2.4 Đổi lịch học

   2.5 Hủy đăng ký

3. Các học phần học kỳ 1 của Khóa 63

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EMAIL SINH VIÊN VÀ CỔNG ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TRỰC TUYẾN CHO TÂN SINH VIÊN K63

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EMAIL SINH VIÊN

(@st.vimaru.edu.vn)

Sinh viên đăng nhập Email Sinh viên với tài khoản vài mật khẩu như sau:

  • Tài khoản đăng nhập: xem phần Email sinh viên trong Phiếu nhập học.
  • Mật khẩu mặc định: ngày/tháng/năm sinh (theo định dạng dd/mm/yyyy).

Ví dụ: Sinh viên có ngày sinh 06/01/2004 thì Mật khẩu mặc định là 06/01/2004.

Sau khi đăng nhập lần đầu thành công, sinh viên lưu ý đổi mật khẩu ngay.

Lưu ý:

  • Email sinh viên được Nhà trường cấp cho mỗi sinh viên sử dụng trong thời gian học tập tại Trường. Sau thời hạn trên, tài khoản sẽ bị khóa.
  • Các vấn đề liên quan đến Email này, sinh viên vui lòng liên hệ Trung tâm CITAD  (Tầng 1 nhà A5 – Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam)

 

HƯỚNG DÃN SỬ DỤNG CỔNG ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TRỰC TUYẾN

(https://dktt.vimaru.edu/)

Lưu ý:

Sinh viên thuộc 03 Chương trình tiên tiến đăng ký riêng theo Viện Đào tạo quốc tế, không đăng ký tại Cổng này

Đối với Học kỳ 1, Nhà trường đã đăng ký mặc định toàn bộ các môn bắt buộc, sinh viên truy cập cập Cổng đăng ký học phần trực tuyến để đăng ký các môn tự chọn (môn học có màu cam). Những chuyên ngành không có môn tự chọn vào học kỳ 1, sinh viên đăng nhập và xem thời khóa biểu. Xem danh sách các học phần trong học kỳ 1 tại đây.

Từ các kỳ sau trở đi, sinh viên tự thao tác đăng ký các học phần theo chương trình đào tạo (xem tại Sổ tay sinh viên).

Bước 1: Đăng nhập hệ thống.

  • B1: Truy cập địa chỉ https://dktt.vimaru.edu.vn/ (không mở link từ ứng dụng thứ 3 như Facebook, Zalo,…)
  • B2: Nhập Mã sinh viên và mật khẩu mặc định là ngày/tháng/năm sinh có định dạng dd/mm/yyyy (cho lần đăng nhập đầu tiên).

Ví dụ: Sinh viên có MSV: 88629; ngày sinh: 06/01/2004 thì tài khoản như sau:

               Tên đăng nhập: 88629

               Mật khẩu: 06/01/2004

  • B3: Nhấn nút Đăng nhập.

Bước 2: Đổi mật khẩu.

Sau khi Đăng nhập thành công, hệ thống yêu cầu phải đổi mật khẩu ngay để kích hoạt tài khoản nếu như đây là lần đầu đăng nhập. Nếu đã đổi mật khẩu, vui lòng bỏ qua và đi tới phần đăng ký. Nếu quên mật khẩu, SV sử dụng email sinh viên gửi yêu cầu reset về mail dktt@vimaru.edu.vn.

 

Bước 3: Thao tác đăng ký.

Đầu tiên phải Chọn Kỳ đăng ký: trên màn hình chính (Dashboard) chọn tab Đăng ký học phần hoặc chọn Đăng ký trên Menu chính.

Lưu ý: hệ thống mặc định là kỳ đăng ký hiện tại.

 

Màn hình Đăng ký học phần như sau:

- Phần Kết quả Đăng ký học phần: hiển thị các lớp học phần đã đăng ký .

- Chức năng Tìm kiếm (lọc): lọc các học phần theo tiêu chí:

    + Học phần theo tiến độ: là các học phần trong kỳ học của kỳ đăng ký theo chương trình đào tạo. Đối với học kỳ phụ, học phần theo tiến độ chỉ là học phần thực tập.

    + Học phần không đạt: là các học phần có điểm F. Phần này sẽ được tích mặc định nếu kỳ đăng ký là kỳ phụ.

    + Học phần có thể cải thiện điểm: là các học phần có điểm ≤ C

- Chức năng Tìm kiếm theo học kỳ: lọc các học phần theo kỳ (kỳ 1, kỳ 2, kỳ 3, kỳ 4,...) theo chương trình đào tạo.

- Chức năng Hiển thị toàn bộ: hiển thị tất cả các học phần theo chương trình đào tạo.

- Phần Chương trình đào tạo: nơi thể hiện các học phần:

    + Mã học phần: thể hiện mã của học phần. Nếu học phần này tương đương với một học phần cũ thì sẽ hiển thị thêm mã cũ ở phía dưới.

    Tên học phần: thể hiện tên của học phần. Nếu học phần này tương đương với một học phần cũ thì sẽ hiển thị thêm tên cũ ở phía dưới.

    TCHT: số tín chỉ học tập.

    + Trạng thái: học phần có các trạng thái sau:

STT

Trạng thái

Diễn giải

1

Học phần chưa đăng ký hoặc chưa có điểm tại kỳ đăng ký hiện tại.

2

Học phần không đủ điều kiện để đăng ký. VD: không đủ điều kiện do không đạt yêu cầu đối với học phần học trước.

3

Học phần có điểm F

4

Học phần đã qua và điểm ≥ B.

5

Học phần đã qua có điểm ≤ C+.

 

Nút đăng ký: nút sẽ bị khóa sau khi kết thúc thời gian đăng ký.

STT

Nút Đăng ký

Diễn giải

1

Học phần có mở lớp tại kỳ đăng ký.

Có thể đăng ký

2

Học phần có mở lớp tại kỳ đăng ký.

Không thể đăng ký do không đủ điều kiện

3

Không hiện

Học phần không mở lớp tại kỳ đăng ký.

Không thể đăng ký

4

Học phần đã đăng ký thành công.

Có thể đổi lịch.

 

 

CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ MỚI

B1: Chọn học phần đăng ký → Nhấn nút đăng ký.

B2: Lựa chọn Lớp học phần phù hợp trên Danh sách các lớp của học phần đã chọn. Nhấn nút Đăng ký để hoàn tất.

Lưu ý: với các học phần có thực hành, chỉ cần chọn nhóm thực hành, lớp lý thuyết sẽ tự động được đăng ký theo.

B3: Kiểm tra kết quả đăng ký.

Sau khi nhấn nút Đăng ký hệ thống sẽ trả về kết quả đăng ký thành công hay thất bại đi kèm với lý do (Đã đăng ký, trùng lịch, vượt quá sỹ số,…). Xem kết quả tại phần Kết quả đăng ký học phần phía đầu trang.

 

CHỨC NĂNG ĐỔI LỊCH

B1: trên trang Đăng ký học phần, phần Chương trình đào tạo, chọn học phần đã đăng ký (chỉ có quyền đổi lịch với các học phần có nút Đổi lịch).

 

B2: nhấn nút Đổi lịch ở lớp học phần muốn đổi sang trong danh sách các lớp học phần.

Hệ thống sẽ thông báo Đổi lịch thành công hoặc thất bại đi kèm lý do. Nếu thành công, kiểm tra kết quả ở phần Kết quả đăng ký học phần phía đầu trang

 

CHỨC NĂNG HỦY ĐĂNG KÝ

Để hủy học phần đã đăng ký, thực hiện các bước sau:

B1: tại phần Kết quả đăng ký học phần, nhấn nút Hủy học phần ứng với học phần cần hủy.

B2: xác nhận hủy.

Hệ thống sẽ thông báo hủy thành công hoặc thất bại đi kèm với lý do.

 

 

 

Tin liên quan