[2023] CÁC GIẤY TỜ TÂN SINH VIÊN K64 TRƯỜNG ĐHHHVN CẦN CHUẨN BỊ

I. Các giấy tờ cần chuẩn bị khi đến Trường làm thủ tục nhập học:

Tân sinh viên (SV) đến Trường làm thủ tục nhập học theo thời gian, địa điểm ghi trên Phiếu nhập học. Khi đi SV mang theo các giấy tờ sau:

1. Phiếu nhập học: SV tải Phiếu nhập học trên Cổng sinh viên, in ra đối với SV thanh toán Trực tuyến; Trường hợp không tải được Phiếu nhập học, Nhà trường sẽ in và cấp trực tiếp cho Tân sinh viên tại bàn đầu tiên trong khu vực tiếp sinh.

2. Lý lịch sinh viên: SV khai thông tin trên Cổng thông tin SV https://student.vimaru.edu.vn/, tải về, in ra, dán ảnh (ảnh chân dung 4x6, phồng nền xanh hoặc trắng) và xin xác nhận của chính quyền địa phương.

Xem hướng khai hồ sơ dẫn tại đây.

Lưu ý: Trường hợp Tân sinh viên ở xa mà vì lý do nào đó chưa thực hiện được việc khai thông tin và tải Lý lịch sinh viên trên Cổng thông tin sinh viên có thể tải bản Mẫu lý lịch sinh viên tại đây, in ra và điền các thông tin, dán ảnh, sau đó xin xác nhận của chính quyền địa phương.

3. Giấy khai sinh (công chứng hoặc bản sao)

4. Căn cước công dân: 02 bản phô tô, 01 bản lưu trong Hồ sơ, 01 bản nộp tại bàn làm Thẻ Sinh viên-ATM (Photo 2 mặt của CCCD vào 1 trang A4).

5. Học bạ THPT (công chứng)

6. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản chính) hoặc Bằng tốt nghiệp THPT (công chứng)

7. Giấy chuyển nghĩa vụ quân sự: (cho các đối tượng SV là Nam)

 - Giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS)

 - Hoặc Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt + Giấy đăng ký NVQS

SV mang Giấy báo trúng tuyển và Phiếu nhập học ra Phường/Xã/Thị trấn để xin cấp Giấy giới thiệu di chuyển NVQS hoặc Giấy đăng ký NVQS. Trường hợp chưa xin được giấy tờ này, SV có thể nộp sau khi vào học. Địa chỉ nộp giấy tại Văn phòng TT Quốc phòng – An ninh, Tầng 3 nhà A9 Trường ĐHHHVN.

8. Hồ sơ sinh viên: Nhà trường phát tại hôm xác nhận nhập học (nếu SV nhập học online thì sẽ nhận vỏ hồ sơ vào hôm tiếp sinh, lưu ý không sử dũng mẫu khác quy định của Trường).

9. Sổ đoàn viên (Đối với SV là đoàn viên), SV nộp Sổ đoàn viên vào hôm nhập học tại Văn phòng Đoàn Thanh niên trường, tầng 2, Nhà A9, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

10. Hồ sơ chuyển sinh viên hoạt Đảng: (Đối với SV là đảng viên): SV nộp tại  Văn phòng Đảng ủy Trường, tầng 3 nhà A1 (SV có thể nộp sau khi vào học).

11. Hồ sơ đối tượng ưu tiên (đối với SV có khai thông tin đối tượng ưu tiên).

Theo nội dung của các văn bản: Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạngNghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021; Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021, SV cần chuẩn bị Bản photocopy (công chứng) các giấy tờ tương ứng sau:

- SV thuộc đối tượng người có công với cách mạng hoặc con của người có công với cách mạng: Giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên là Bản photocopy Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: Cần có: 1- Giấy chứng nhận là người dân tộc thiểu số. 2- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa: Quyết định (bản sao) về việc trợ cấp xã hội của chủ tịch UBND cấp huyện đối với SV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

- SV bị tàn tậtkhuyết tật: Giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện, thị xã hoặc của hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn đối với SV bị tàn tật, khuyết tật (bản sao).

SV hệ cử tuyển: Cần nộp Quyết định cử tuyển.

- SV người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn1- Giấy chứng nhận là người dân tộc thiểu số. 2- Giấy chứng nhận ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

- SV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên: Quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hoặc tai nạn lao động (bản sao công chứng).

Ghi chú: SV xuất trình bản chính của các giấy tờ nói trên để Nhà trường đối chiếu khi làm thủ tục nhập học. SV nữ không cần chuẩn bị mục 7, SV chưa phải là đoàn viên, đảng viên không cần chuẩn bị mục 9, 10.

 

 II. Chuẩn bị Hồ sơ sinh viên

Sinh viên nộp Hồ sơ sinh viên VÀO HÔM NHẬP HỌC. Hồ sơ gồm có các giấy tờ được sắp xếp theo thứ tự như sau:

1. Lý lịch sinh viên

2. Giấy khai sinh (công chứng hoặc bản sao)

3. Căn cước công dân  (bản phô tô)

4. Học bạ THPT (công chứng)

5. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản chính) hoặc Bằng tốt nghiệp THPT (công chứng)

6. Hồ sơ đối tượng ưu tiên (đối với SV có khai thông tin đối tượng ưu tiên).

 

III. Điện thoại liên hệ của các ký túc xá

SV có nhu cầu ở ký túc xá có thể liên hệ: Ký túc xá Quán Nam:  0904.519.707 hoặc 0931.522.929; Ký túc xá Khu C: 0823.285.212 hoặc 0913.285.212.

 

Mẫu 1. Lý lịch sinh viên

 

Mẫu 2. Giấy khai sinh (công chứng hoặc bản sao)

 

 

Mẫu 3. Căn cước CD/CMND (photo 2 mặt vào 1 trang A4-02 bản)

 

Mẫu 4. Học bạ THPT (công chứng)

 

 

Mẫu 5. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản chính) hoặc Bằng tốt nghiệp THPT (công chứng)

 

Mẫu 6. Vỏ Hồ sơ sinh viên theo Mẫu của Nhà trường

(Vỏ hồ sơ sinh viên có bán tại nơi tiếp sinh)

Tin liên quan