[2022] Thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2022

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trân trọng thông báo Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022:

Tra cứu trúng tuyển tại: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn/

 

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1134 /TB-ĐHHHVN

         Hải Phòng, ngày 15 tháng 9 năm 2022

     

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022 đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Trường theo các phương thức: PT1(Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022), PT2 (Xét tuyển kết hợp) và PT3 (Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện THPT (Xét học bạ)). Cụ thể như sau:

Chuyên ngành

Mã chuyên ngành

Tổ hợp Xét tuyển

Điểm trúng tuyển

PT1

PT2

PT3

NHÓM KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ (28 Chuyên ngành)

1. Điều khiển tàu biển

D101

A00, A01

C01, D01

21.75

21.00

24.75

2. Khai thác máy tàu biển

D102

19.00

16.00

23.50

3. Quản lý hàng hải

D129

23.75

22.00

27.50

4. Điện tử viễn thông

D104

23.00

16.00

26.00

5. Điện tự động giao thông vận tải

D103

20.00

16.00

24.00

6. Điện tự động công nghiệp

D105

23.75

20.00

26.50

7. Tự động hóa hệ thống điện

D121

23.25

16.00

25.50

8. Máy tàu thủy

D106

18.00

16.00

22.00

9. Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi

D107

17.00

16.00

21.00

10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi

D108

17.00

16.00

20.00

11. Máy & tự động hóa xếp dỡ

D109

19.50

16.00

23.25

12. Kỹ thuật cơ khí

D116

22.75

16.00

25.00

13. Kỹ thuật cơ điện tử

D117

23.75

16.00

25.75

14. Kỹ thuật ô tô

D122

24.25

21.00

27.25

15. Kỹ thuật nhiệt lạnh

D123

22.25

16.00

24.50

16. Máy & tự động công nghiệp

D128

22.50

18.00

24.00

17. Xây dựng công trình thủy

D110

17.00

16.00

19.00

18. Kỹ thuật an toàn hàng hải

D111

18.00

16.00

23.50

19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp

D112

17.00

16.00

22.00

20. Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng

D113

17.00

16.00

22.00

21. Kiến trúc & nội thất

D127

17.00

16.00

19.50

22. Quản lý công trình xây dựng

D130

20.50

20.00

25.00

23. Công nghệ thông tin

D114

25.25

24.50

27.75

24. Công nghệ phần mềm

D118

24.25

23.50

27.00

25. Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính

D119

23.25

23.00

26.50

26. Quản lý kỹ thuật công nghiệp

D131

22.00

20.00

25.00

27. Kỹ thuật môi trường

D115

A00, A01

D01, D07

21.00

16.00

24.00

28. Kỹ thuật công nghệ hóa học

D126

17.00

16.00

22.00

NHÓM NGOẠI NGỮ (02 Chuyên ngành)

29. Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2)

D124

A01, D01

D10, D14

33.00

32.00

 

30. Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2)

D125

33.25

32.25

 

NHÓM KINH TẾ & LUẬT (08 Chuyên ngành)

31. Kinh tế vận tải biển

D401

A00, A01

C01, D01

25.25

25.00

 

32. Kinh tế vận tải thủy

D410

24.25

22.00

 

33. Logistics & chuỗi cung ứng

D407

26.25

25.75

 

34. Kinh tế ngoại thương

D402

25.75

25.50

 

35. Quản trị kinh doanh

D403

24.75

24.50

 

36. Quản trị tài chính kế toán

D404

24.25

24.00

 

37. Quản trị tài chính ngân hàng

D411

24.00

23.00

 

38. Luật hàng hải

D120

23.25

22.00

 

NHÓM CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (04 Chuyên ngành)

39. Kinh tế vận tải biển (CLC)

H401

A00, A01

C01, D01

23.50

23.00

 

40. Kinh tế ngoại thương (CLC)

H402

24.00

23.50

 

41. Điện tự động công nghiệp (CLC)

H105

21.00

18.00

23.50

42. Công nghệ thông tin (CLC)

H114

23.25

20.00

25.75

NHÓM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (03 Chuyên ngành)

43. Quản lý kinh doanh & Marketing

A403

A01, D01

D07, D15

23.50

23.00

 

44. Kinh tế Hàng hải

A408

22.75

21.50

 

45. Kinh doanh quốc tế & Logistics

A409

24.25

24.00

 

NHÓM CHƯƠNG TRÌNH LỚP CHỌN (02 Chuyên ngành)

46. Điều khiển tàu biển (Chọn)

S101

A00, A01

C01, D01

20.00

16.00

21.00

47. Khai thác máy tàu biển (Chọn)

S102

16.00

15.00

20.00

Ghi chú: Tổ hợp môn xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; C01: Toán, Văn, Lý; D01: Toán, Văn, Anh; D07: Toán, Hóa, Anh; D10: Toán, Địa, Anh; D14: Văn, Sử, Anh; D15: Văn, Địa, Anh. Thí sinh xét tuyển được hưởng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển vào Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trên địa chỉ website http://tuyensinh.vimaru.edu.vn

Thí sinh trúng tuyển cần lưu ý:

1. Từ ngày 17/9/2022 đến 17h00 ngày 30/9/2022, xác nhận nhập học trên cổng thông tin của Bộ GDĐT tại địa chỉ: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn .

2. Từ ngày 20/9/2022 đến 24/9/2022, xác nhận nhập học và nộp các khoản thu nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin sinh viên của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tại địa chỉ: https://student.vimaru.edu.vn/. Thí sinh sử dụng tài khoản đăng nhập và mật khẩu được gửi vào email đã đăng ký trên hệ thống thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT. Trường hợp thí sinh không thể thực hiện nhập học trực tuyến có thể đến xác nhận nhập học trực tiếp tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam – số 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng trong thời gian từ ngày 22/9/2022 đến 24/9/2022. Sau khi thí sinh xác nhận nhập học sẽ được cấp Phiếu nhập học. Thí sinh giữ Phiếu nhập học để nắm các thông tin và làm các thủ tục nhập học tiếp theo.

3. Từ ngày 22/9/2022 đến 17h00 ngày 30/9/2022, đăng nhập tài khoản được cấp, hoàn thiện khai báo thông tin cá nhân trên Cổng thông tin sinh viên, tải Lý lịch học sinh, sinh viên về in ra và xin xác nhận của địa phương. Tân sinh viên có thể tra cứu lịch khám sức khỏe, đo đồng phục và lịch sinh hoạt tuần công dân sinh viên, lịch đăng ký các học phần tự chọn, thời khóa biểu học kỳ I … trên Cổng thông tin sinh viên.

4. Sau ngày 24/9/2022, thí sinh xác nhận nhập học theo hướng dẫn của Trường trên website. Đến 17h00 ngày 30/9/2022, nếu thí sinh không xác nhận nhập học trên Cổng thông tin của Bộ GDĐT và xác nhận nhập học tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thì coi như thí sinh từ chối nhập học và Nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển.

5. Chi tiết về thủ tục xác nhận nhập học và tiếp đón thí sinh đến làm thủ tục nhập học xem tại địa chỉ: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn. Nếu có vướng mắc cần được trợ giúp, thí sinh/tân sinh viên liên lạc qua số Hotline/Zalo: 0941.979.484.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trân trọng thông báo./.

          Nơi nhận:

- Bộ GDĐT (để b/c);

- ĐU, HĐT, BGH;

- Website trường;

- L­­ưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯ­­ỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Phạm Xuân Dương

 

Tin liên quan