[2022] Những giấy tờ tân sinh viên K63 có thể chuẩn bị trước để nhập học nhanh chóng

Trường Đại học Hàng hải thông báo đến tân sinh viên K63:

Để thuận tiện trong quá trình nhập học, tân sinh viên có thể tải các mẫu phiếu dưới đây, in ra (in 2 mặt), điền thông tin và mang theo khi đến địa điểm nhập học:

01. Mẫu Phiếu khám tổng quát. (tải phiếu tại đây)

02. Phiếu khám lâm sàng. (tải phiếu tại đây)

03. Phiếu đăng ký di chuyển quân nhân dự bị. (tải phiếu tại đây)

 

Hình ảnh mẫu Phiếu khám tổng quát

 

Hình ảnh mẫu Phiếu khám lâm sàng

 

Hình ảnh mẫu Phiếu đăng ký di chuyển quân nhân dự bị

Tin liên quan