[2022] Hướng dẫn khai phiếu đăng ký và thủ tục đăng ký xét tuyển theo hình thức sử dụng kết quả học tập, rèn luyện 3 năm THPT (xét Học bạ)

Hồ sơ của thí sinh bao gồm:

+ Bản sao (công chứng) học bạ phổ thông trung học;

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả 03 năm THPT (Thí sinh khai trực tuyến tại địa chỉ https://xettuyen.vimaru.edu.vn/ và tải phiếu về in ra nộp cùng hồ sơ - hướng dẫn bên dưới);

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên);

+ Lệ phí xét tuyển: 20.000 đồng/1 nguyện vọng.

Thời gian nộp hồ sơ:

Từ ngày 01/07/2022 đến 17:00 ngày 20/08/2022

Địa chỉ nộp hồ sơ:

Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát qua bưu điện về: 

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,

Số 484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3735138 / 3729690

Hotline/Zalo: 0941.979.484 / 0941.636.484

LƯU Ý: Bên cạnh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, thí sinh cần đăng ký, điều chỉnh các nguyện vọng xét tuyển học bạ trên cổng thông tin thí sinh tại địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ hoặc cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GDĐT từ 22/07/2022 đến 17h00 ngày 20/08/2022. Nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng trên cổng của Bộ thì các nguyện vọng đăng ký xét tuyển tại trường là không hợp lệ.

 

Hướng dẫn khai Phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả 03 năm THPT (Xét học bạ)

Bước 1: truy cập địa chỉ https://xettuyen.vimaru.edu.vn/

Bước 2: Lựa chọn Phương thức PT.03 Xét tuyển Học bạ THPT

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu trên Phiếu đăng ký. Những trường có đánh dấu “*” là những trường dữ liệu không được để trống.

+ Từ mục 01 đến mục 14 - Khai thông tin chung:

 

 

Lưu ý: 

- Tên Tỉnh/Thành, Quận/Huyện, Xã/Phường thí sinh chọn đúng theo hệ thống

- Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên nào thì tích chọn CÓ và chọn theo đối tượng ưu tiên đó, nếu không có ưu tiên thì tích chọn KHÔNG (Thí sinh có thể tra cứu chế độ ưu tiên theo quy chế tuyển sinh ĐH năm 2022 của Bộ GD&ĐT tại: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn/huongdan/2022-doi-tuong-uu-tien-diem-uu-tien-khu-vuc-trong-tuyen-sinh-nam-2022.vmu)

- Khu vực ưu tiên tuyển sinh lấy theo địa chỉ trường THPT mà thí sinh theo học.

 

+ Mục 15 - Khai báo nguyên vọng:

Lưu ý:

- Thứ tự sắp xếp của các nguyên vọng chính là độ ưu tiên của nguyện vọng đó.

- Lựa chọn Chuyên ngành xét tuyển từ danh sách có sẵn, mỗi dòng 1 chuyên ngành.

- Nhà Trường sẽ tổ chức xét tuyển theo nguyên tắc: Xét tuyển nguyện vọng 1 trước lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Nếu nguyện vọng 1 đã đỗ thì không xét các nguyện vọng tiếp theo. Nếu nguyện vọng 1 không đỗ thì lấy nguyện vọng 2 để xét tuyển cho chuyên ngành tiếp theo như nguyện vọng 1.

- Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn ở danh sách đổ xuống có điểm cao nhất để xét tuyển.

 

+ Mục 16 - Khai điểm TBC các môn THPT:

Lưu ý:

- Điền đầy đủ điểm trung bình năm học của môn học trong tổ hợp xét tuyển trong 03 năm học lớp 10, 11, 12 vào các ô tương ứng.

Trong đó:

     + Điểm xét tuyển = TBC Môn 1 + TBC Môn 2 + TBC Môn 3 + Điểm ưu tiên

     + TBC Môn là điểm trung bình cộng điểm cả năm của từng môn (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) trong tổ hợp xét tuyển lấy trong học bạ các năm học lớp 10, 11, 12.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Kiến trúc & Nội thất. Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành này mà không có điểm năng khiếu là đăng không hợp lệ.

 

Bước 4: Sau khi kiểm tra kỹ các thông tin, nhấn nút Đăng ký và tải phiếu xét tuyển. Kết quả trả về sẽ đầy đủ các thông tin mà thí sinh đã khai báo theo biểu mẫu chung của Nhà trường.

Bước 5: Lưu file kết quả, in ra ký và nộp Hồ sơ

Trong trường hợp không tải được phiếu, thí sinh lưu ý kiểm tra lại các trường thông tin bắt buộc.

 

Tin liên quan