Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy năm 2017 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy năm 2017 vào các chuyên ngành của Trường như sau:
 
 

Tin liên quan