[2021] Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo điểm thi THPT năm 2021