[2019] Thông báo kết quả xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải quốc gia