Skip to content

LỊCH TIẾP SINH VÀ KHÁM SỨC KHOẺ ĐẦU KHÓA - SINH VIÊN ĐH, CĐ KHÓA 57

LỊCH TIẾP SINH VÀ KHÁM SỨC KHOẺ ĐẦU KHÓA

Sinh viên Đại học và Cao đẳng hệ chính quy Khóa 57 

 

Lịch làm việc: Sáng từ  07h15’, Chiều từ  13h30

Địa điểm Tiếp sinh: Nhà A6 – Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam              

Địa điểm Khám sức khoẻ: Trạm Y tế  (Nhà A1&A4) - Khu Hiệu bộ

NGÀY, THỨ

LỊCH TIẾP SINH

LỊCH KHÁM SỨC KHỎE

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

05/09/2016

Khoa Hàng hải: D101, D120

Khoa Máy tàu biển: D102, D106, D128

Khoa Kinh tế: D401, D402, D407, D410,H401, H402

 

Khoa Hàng hải: D101, D120

Khoa Máy tàu biển: D102, D106, D128

Thứ Ba

06/09/2016

Khoa Điện-ĐT: D103, D104, D105, D121,H105

Viện Cơ khí: D109, D116, D117, D122, D123

Khoa Quản trị-TC: D403, D404

Khoa Công nghệ thông tin:

D114, D118, D119, H114

Khoa Kinh tế: D401, D402, D407, D410,H401, H402

Khoa Điện-ĐT: D103, D104, D105, D121,H105

Viện Cơ khí: D109, D116, D117, D122, D123

Thứ Tư

07/09/2016

Khoa Đóng tàu: D107, D108

Khoa Công trình: D110, D111, D112, D113, D127

Viện Môi trường: D115, D126

Khoa Ngoại ngữ: D124, D125

Hệ Cao đẳng chính quy:

C101, C102, C103, C105, C401, C403, C404

Khoa Quản trị-TC: D403, D404

Khoa Công nghệ thông tin:

D114, D118, D119, H114

Khoa Đóng tàu: D107, D108

Khoa Công trình: D110, D111, D112, D113, D127

Viện Môi trường: D115, D126

Khoa Ngoại ngữ: D124, D125

Thứ Năm

08/09/2016

Dự trữ

Dự trữ

Hệ Cao đẳng chính quy

C101, C102, C105, C401, C403, C404

Dự trữ

 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel: 031.3735.138/031.3729690/031.3851657

Fax: (84.31) 3625 175 / 3735 282

Email: tuyensinh@vimaru.edu.vn

Website: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn

Phát triển bởi: TTQTM