Skip to content

Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 (ngày 07/09/2015)

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 cập nhật đến hết ngày 07/09/2015.

Ngày 04.09.2015: Có 11 hồ sơ đăng ký xét tuyển không nhập được vào hệ thống do thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1.

Ngày 06.09.2015: Có 19 hồ sơ đăng ký xét tuyển không phù hợp.

Ngày 07.09.2015: có một số hồ sơ không phù hợp do thi sinh đã trúng tuyển NV1. Những thí sinh này, Nhà trường đã trực tiếp gọi điện để báo về việc hồ sơ không hợp lệ khi nhập vào hệ thống xét tuyển.

Thí sinh không thấy có tên mình trong danh sách cập nhật ngày 07.09.2015, có nghĩa rằng hồ sơ của mình đã không hợp lệ hoặc chưa được gửi tới Trường để xử lý (nếu gửi qua bưu điện).

Thí sinh có khiếu nại, Email vào mail tuyensinh@vimaru.edu.vn.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel: 031.3735.138/031.3729690/031.3851657

Fax: (84.31) 3625 175 / 3735 282

Email: tuyensinh@vimaru.edu.vn

Website: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn

Phát triển bởi: TTQTM