Skip to content

[Thông báo] Về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Đại học, cao đẳng chính quy năm 2016

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 315/TB-ĐHHHVN

         Hải Phòng, ngày 07 tháng 04 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng chính quy

của Trường Đại học Hàng hải VN năm 2016

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015; sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 theo công văn số 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ GDĐT ngày 18/03/2016.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo về việc tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Hàng hải VN năm 2016 như sau:

  1.  ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN, XÉT TUYỂN THẲNG

1. Tuyển thẳng

Trường tuyển thẳng vào ĐH, CĐ hệ chính quy đối với các đối tượng quy định tại điểm a, b, c, e khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015; sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT. Cụ thể như sau:

  1. Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào tất cả các ngành.
  2. Người đã trúng tuyển vào Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại Trường đúng ngành trước đây đã trúng tuyển.
  3. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh.

e)  Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh.

Cụ thể đối với thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào ĐH, giải khuyến khích được tuyển thẳng vào CĐ theo ngành phù hợp với môn thi. Cụ thể như sau:

 

Môn thi đạt giải

Ngành/chuyên ngành được tuyển thẳng vào ĐH Hàng hải VN

Toán, Vật lý hoặc Hóa học

Tất cả các chuyên ngành (trừ chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại, Ngôn ngữ Anh và Kiến trúc dân dụng & công nghiệp)

Ngữ văn

Nhóm ngành Kinh tế và Luật

Tin học

Nhóm ngành Công nghệ thông tin

Tiếng Anh

Nhóm ngành Ngoại ngữ, Kinh tế và Luật

2. Ưu tiên xét tuyển

Trường ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ hệ chính quy đối với các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015; sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT. Cụ thể như sau:

Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng chính quy đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp THPT, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, Hiệu trưởng sẽ xem xét, quyết định cho vào học.

3. Xét tuyển thẳng

Trường xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ hệ chính quy đối với các đối tượng quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015; sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT. Cụ thể như sau:

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định.

II. HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

1. H sơ đăng ký tuyển thẳng

Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng gửi hồ sơ về sở GDĐT trước ngày 20/5/2016. Sau khi có thông báo của trường, thí sinh được tuyển thẳng phải nộp bản chính các giấy chứng nhận quy định tại điểm b dưới đây cho trường trước ngày 10/8/2016. Quá thời hạn này thí sinh không nộp các giấy tờ qui định vừa nêu xem như từ chối nhập học. Hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng;

b) Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

2. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

Thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển, nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển vào trường theo lịch xét tuyển ĐH, CĐ của trường. Hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký xét tuyển;

b) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển;

c) Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng

Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng gửi hồ sơ về sở GDĐT trước ngày 20/5/2016. Hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng;

b) Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

d) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú.

Tất cả các đối tượng trên khi trúng tuyển và về trường nhập học, phải nộp các giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều 14 của Quy chế tuyển sinh.

4. Lệ phí xét tuyển

Lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng là 30.000đ/thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở GD và ĐT 20.000 đ, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đ).

 

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng và các PHT (để chỉ đạo);

- Các Phòng: ĐT, KT&ĐBCL, KHTC, HCTH, CTSV;

- Website Trường;

- Lưu VT, PĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

NGND.PGS.TS Lương Công Nhớ

 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel: 031.3735.138/031.3729690/031.3851657

Fax: (84.31) 3625 175 / 3735 282

Email: tuyensinh@vimaru.edu.vn

Website: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn

Phát triển bởi: TTQTM