Skip to content

Cách thức nộp lệ phí xét tuyển năm 2016 - Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo cách thức thí sinh nộp lệ phí xét tuyển như sau:

 

1. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ ĐKXT.

2. Hình thức nộp lệ phí xét tuyển:

a. Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

  • Tiếp nhận lệ phí đăng ký xét tuyển tại:  Phòng Đào tạo, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
  • Địa chỉ: Số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

b. Nộp lệ phí qua Bưu điện

  • Tiếp nhận lệ phí đăng ký xét tuyển qua dịch vụ Bưu điện, theo địa chỉ người nhận: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
  • Địa chỉ: Số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

c. Địa chỉ nộp lệ phí ĐKXT khi ĐKXT trực tuyến qua mạng: theo 1 trong 2 cách:Nộp qua Ngân hàng:  Tên đơn vị nhận tiền: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.  Địa chỉ: Số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.  Số tài khoản: 102010000502935  Tên ngân hàng: NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân, Hải Phòng.Nộp qua Kho bạc Nhà nước:  Tên chủ tài khoản: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam  Tài khoản 3712 cấp 1 Mở tại Kho bạc Nhà nước Hải Phòng  Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1055675* Lưu ý: Ở cả 2 cách nộp tiền, phần Nội dung chuyển tiền ghi: HHA-SBD-CMTND(Ghi rõ số báo danh cụ thể, số chứng minh thư nhân dân để phục vụ đối khớp)

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel: 031.3735.138/031.3729690/031.3851657

Fax: (84.31) 3625 175 / 3735 282

Email: tuyensinh@vimaru.edu.vn

Website: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn

Phát triển bởi: TTQTM