Kỹ thuật ô tô

1. Tên chuyên ngành/chương trình : Kỹ thuật ô tô (Automotive Engineering)

 

 

2. Giới thiệu chuyên ngành/chương trình

Với mục tiêu đào tạo những kỹ sư tương lai trong lĩnh vực ô tô, chương trình học ngành Kỹ thuật ô tô trang bị cho sinh viên nền tảng lý thuyết chắc chắn và kiến thức thực tế phong phú. Dựa vào những nền tảng đó, sinh viên có thể dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc thực tế trong các nhà máy sản xuât ô tô, các trung tâm phân phối sản phẩm, các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa hay các doanh nghiệp vận tải.