CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

Hiện nay, Nhà trường có 02 chương trình tiên tiến, liên kết đào tạo với Học viện Hàng hải California Hoa Kỳ (Cal Maritime), cụ thể các chuyên ngành sau:

Ưu điểm nổi bật:

  • Được xây dựng từ chương trình chuẩn quốc tế của trường đối tác – Học viện Hàng hải California, Hoa kỳ. Trường là một trong số bảy học viện hàng hải được công nhận trên toàn nước Mỹ
  • Giảng dạy hoàn toàng bằng tiếng Anh.
  • Đội ngũ cố vấn học tập hỗ trợ trong quá trình học
  • Cuộc sống sinh viên năng động với nhiều hoạt động trong và ngoài lớp học
  • Mức học phí phù hợp

Môn học và giáo trình giảng dạy:

  • Thông tin chi tiết về môn học luôn được cung cấp đầy đủ cho sinh viên khi bắt đầu môn học.
  • Môn học được xây dựng với tính ứng dụng cao, chú trọng vào kỹ năng thực hành với các bài tập thảo luận, bài tập lớn (dạng đề án) để sinh viên có cơ hội trao đổi kiến thức và ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn.
  • Phát huy khả năng tự học và học theo nhóm.
  • Nâng cao khả năng tiếng Anh chuyên ngành.

 

Chi tiết thông tin liên hệ: http://ise.vimaru.edu.vn

 

Tin liên quan